Menu toggle

Witamy

Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych

1) Rejestr przetwarzania danych osobowych dokonany przez AP24:

Firma przetwarza dane osobowe dotyczące:

AP24 przygotował listę przetwarzania danych osobowych. Lista zawiera przegląd zabiegów, za które AP24 jest odpowiedzialny.

Dane osobowe są warunkiem wstępnym, aby AP24 sprzedawał i dostarczał towary klientom, zawierał umowy o pracę i dostawcę oraz informował osoby kontaktowe o nowościach.

2) Dane osobowe

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby, w tym między innymi imię i nazwisko, wiek, płeć, adres osobisty lub inny adres fizyczny, adres e-mail lub inne dane kontaktowe, niezależnie od tego, czy dotyczą one prywatnego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

3) Cel i legalność leczenia

Dane osobowe są przetwarzane i archiwizowane w związku z:

3.1 Cel

Zbieramy powyższe dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie jest legalne na podstawie podstawy prawnej Rozporządzenia UE o Danych Osobowych. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do wykonania zamówienia.

Jak wspomniano powyżej w naszym celu przetwarzania, przetwarzanie przez nas tych danych osobowych odbywa się również w świetle zasady ważenia interesów zawartej w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Uzasadnionymi interesami uzasadniającymi przetwarzanie są cele marketingowe oraz realizacja usług i usług oraz umów z klientami w ramach normalnego funkcjonowania AP24.

Rejestracja danych osobowych i danych osobowych jest niezbędna do analizy sposobu, w jaki klienci korzystają ze stron internetowych AP24 za pośrednictwem Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję zatytułowaną „4 pliki cookie”.

AP24 nie przechowuje informacji o metodach płatności, takich jak numery kart, numery kont bankowych itp., ponieważ zakupy dokonywane są w firmach zewnętrznych (PayPal, Reepay, Mobilepay).

Firma nie wykorzystuje danych osobowych do celów innych niż wymienione. Firma nie gromadzi więcej danych osobowych niż jest to konieczne w związku z realizacją celu.

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kiedy jesteś na stronach internetowych AP24;

4) Pliki cookie

Autoparts24 ApS używa plików cookie na wszystkich stronach internetowych firmy. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na naszą politykę i wykorzystywanie plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą plików cookie Autoparts24 ApS.

Czytaj więcej tutaj: www.autoparts24.pl/cookies

5) Ujawnianie informacji

Dane osobowe podane na naszej stronie internetowej lub w inny sposób do usługi AP24 mogą być ujawniane partnerom zewnętrznym, którzy przetwarzają informacje w naszym imieniu.

Korzystamy z zewnętrznych partnerów biznesowych do operacji technicznych, które stanowią podstawę usług dla naszych klientów, a także marketingu ukierunkowanego, w tym retargetingu.

Firmy te przetwarzają dane dla nas i traktują wyłącznie ujawnione dane osobowe po pisemnej umowie z nami i w powyższych celach.

AP24 wykorzystuje Google Analytics do zbierania statystyk odwiedzających i w związku z tym przekazuje adresy IP do Google Analytics. Google może ujawniać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, lub osobom trzecim, które wykonują zadania na rzecz osób trzecich.

Zasady ochrony prywatności Google Analytics są akceptowane przez odwiedzenie stron internetowych AP24 i wymienione na stronie google.com/privacy

Informacje na temat imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru zamówienia i konkretnych żądań dostawy są przekazywane do przewoźnika, który zajmuje się dostawą zakupionego towaru (DHL, Schenker A/S lub innego przewoźnika).

Ponieważ AP24 ma różnych dostawców w Europie, zlokalizowanych na terenie UE, wspomniane informacje zostaną ujawnione naszemu dostawcy danego produktu, który zajmie się przekazaniem do przewoźnika i tym samym będzie miał dostęp do informacji o nazwisku i adresie klienta.

6) Przechowywanie i usuwanie informacji

Autoparts24 ApS ma następujące ogólne wytyczne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych:

Informacje mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres, jeśli mamy uzasadnioną potrzebę lub zobowiązanie prawne do dłuższego przechowywania, na przykład, jeśli jest to konieczne do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń, lub jeśli przechowywanie jest niezbędne do spełnienia wymogów prawnych.

Materiały księgowe są przechowywane przez 5 lat do końca roku obrotowego w celu spełnienia wymogów ustawy o rachunkowości.

7) Bezpieczeństwo danych osobowych

W oparciu o ocenę ryzyka firmy Autoparts24 ApS wdrożył następujące środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych:

8) Naruszenie ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych AP24 powiadamia Inspektorat Danych tak szybko, jak to możliwe i w ciągu 72 godzin.

Za to odpowiada dyrektor generalny Jesper Kristoffersen.

Powiadomienie opisuje naruszenie, które grupy osób dotyczy i jakie konsekwencje może mieć naruszenie dla tych osób oraz sposób, w jaki Spółka dokonała lub naprawi naruszenie.

W przypadkach, gdy naruszenie wiąże się z wysokim ryzykiem dla osób, o których mowa AP24 przetwarza dane osobowe, AP24 informuje o tym również te dane.

9) Prawa użytkownika

Masz kilka praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas informacji o Tobie.

Twoje prawa są następujące:

 • Prawo do przeglądania informacji (wgląd)
 • Masz prawo do wglądu w informacje, które przetwarzamy o Tobie.

 • Prawo do ustalenia
 • Masz prawo do otrzymywania nieprawidłowych informacji o sobie.

 • Prawo do usunięcia
 • W szczególnych przypadkach mają Państwo prawo do usunięcia informacji o Tobie przed upływem czasu, w którym nastąpiło ogólne usunięcie Państwa danych.

 • Prawo do ograniczonego przetwarzania
 • W niektórych przypadkach mogą Państwo mieć prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik jest uprawniony do ograniczonego przetwarzania, w przyszłości możemy przetwarzać informacje - z wyjątkiem przechowywania - wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony osoby lub ważnego interesu publicznego.

 • Prawo do sprzeciwu
 • W niektórych przypadkach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez nas w inny sposób legalny. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

 • Prawo do przekazywania informacji (przenoszenie danych)
 • W niektórych przypadkach mogą Państwo mieć prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także do przesyłania takich danych osobowych od jednego menedżera danych do drugiego bez przeszkód.

  Więcej informacji na temat przysługujących im praw można znaleźć w Przewodniku Inspektoratu Danych na temat praw sekretarza, który można znaleźć na stronie Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

  10) Zmiana i kontrola informacji

  www.autoparts24.pl/customer

  Jeśli chcesz usunąć pliki cookie z przeglądarki, skorzystaj z naszego przewodnika w ramach naszej polityki dotyczącej plików cookie www.autoparts24.pl/cookies

  Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów na stronie: www.autoparts24.pl/newsletter-unsubscribe

  11) Wgląd w informacje

  Jeśli chcesz uzyskać wgląd lub usunąć swoje dane osobowe, które przechowaliśmy lub zebraliśmy, skontaktuj się z nami. Jeśli chcesz usunąć swoje dane, zastrzegamy sobie prawo do zachowania informacji zgodnie z naszym obowiązkiem przechowywania informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości.

  12) Procesory danych

  Autoparts24 ApS korzysta z firm zajmujących się przetwarzaniem danych. Dostawcy danych muszą zawsze zagwarantować, że będą podejmowane niezbędne środki w celu spełnienia wymogów prawa dotyczącego danych osobowych. Wszyscy użytkownicy komputerów zawrą pisemną umowę z AutoParts24 ApS przed przetworzeniem.

  13) Skargi do Inspekcji Danych

  Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Inspektoratu Danych, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki AP24 przetwarza Twoje dane osobowe.

  Informacje kontaktowe Inspektoratu Danych można znaleźć na stronie www.datatilsynet.dk

  14) Skontaktuj się z nami

  Jeśli masz pytania lub inne pytania dotyczące naszej polityki dotyczącej danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

  Telefon: +45 38 74 04 48 lub +44 (0) 2036 301208

  Poczta: gdpr@autoparts24.eu