Menu toggle

Witamy

Regulamin w Autoparts24

 
 

1. Warunki ogólne

 
Warunki Sprzedaży i Dostaw („Warunki”) dotyczą zakupu artykułów  – oryginalnych, używanych części samochodowych, na stronie internetowej www.autoparts24.eu i www.autoparts24.pl, której właścicielem jest firma Autoparts24 ApS („AP24”).
 
Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi Warunkami jeszcze przed złożeniem zamówienia. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków będą ważne tylko w porozumieniu z zarządem firmy oraz za pisemną zgodą AP24.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem +45 38 74 04 48 lub +49 (0)53318042712 bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: service@autoparts24.pl
 
 

2.Ceny

 
Wszystkie ceny podawane są w dwóch formatach: z podatkiem VAT (cena brutto), jak i bez podatku VAT (cena netto). Koszt wysyłki do Polski jest zawsze wliczony w cenę całkowitą towaru.
 
Cena dostawy zależy od kraju, do którego ma być wysłany towar, a jeśli dostawa jest do innego kraju niż Polska, zostaną doliczone dodatkowe koszty. Ostateczna cena jest zatem podawana dopiero po poinformowaniu kraju dostawy.
 
W przypadku wysyłki do krajów spoza UE, opłaty celne będą naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju, za których sprawdzenie odpowiedzialny jest nabywca.
 
Jeśli nabywca posiada u nas konto firmowe, zastrzegamy sobie prawo do żądania odsetek w wysokości 2% miesięcznie za kwoty należne w przypadku przekroczenia terminu płatności. Również w tym przypadku Autoparts24 zastrzega sobie  prawo własności produktu do momentu uiszczenia przez kupującego całkowitej kwoty zakupu, w tym odsetek i innych zaległych opłat.
 

 

3.Zamawianie i zawieranie umów

 
Zamawianie w Autoparts24 odbywa się drogą internetową, za pośrednictwem udostępnionej przez nas cyfrowej platformy, gdzie oferujemy wyłącznie oryginalne, używane części samochodowe.
 
Przed dokonaniem zakupu warto zawsze porównać numer OEM części zamawianej z numerem starej, zużytej części wbudowanej. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto wtedy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów bądź warsztatem mechanicznym. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dodatkowej pomocy przy zakupie, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem +45 38 74 04 48 lub +49 (0)53318042712. Godziny pracy widnieją na naszej stronie internetowej.
 
Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia nabywca otrzymuje najpierw potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie, już po zaksięgowaniu płatności, fakturę.
 
Umowa kupna staje się jednakże dopiero wtedy wiążąca, gdy nabywca otrzyma od Autoparts24 powiadomienie e-mail potwierdzające wysyłkę towaru przed odpowiedniego dostawcę, wraz z danymi do śledzenia przesyłki.
 
Ponieważ towar zostaje wysyłany z różnych magazynów w Europie, kontrola dostępności danego towaru w poszczególnych magazynach nie spoczywa w rękach Autoparts24, ale jest odpowiedzialnością każdego magazynu/dostawcy. A zatem może się zdarzyć, że pomimi, iż dany towar został zamówiony i opłacony może w międzyczasie zostać wyprzedany u danego dostawcy. Dlatego też umowa kupna staje się wiążąca dopiero wtedy, gdy towar zostanie potwierdzony w magazynie przez naszego partnera-dostawcę i stamtąd wysłany.
 
 

4.Zapłata

 
Płatności dokonywane kartą kredytową są chronione przed nieautoryzowanym użyciem. Autoparts24 używa protokołu do zabezpieczania komunikacji odbywającej się w internecie SSL (Secure Sockets Layer) w systemie płatności. Oznacza to, że dane przesyłane w związku z zakupami kartą kredytową są szyfrowane, a zatem tylko agenci rozliczeniowi (tacy jak PayPal) mogą je odczytać. Ani Autoparts24, ani inni nasi partnerzy nie są uprawnieni do odszyfrowywania danych.
 
Kwota zakupu zostanie pobierana z konta dopiero przy wysyłce towaru. Zawsze pobieramy dokładnie taką kwotę, jaka widnieje na potwierdzeniu zamówienia. Nigdy nie pobieramy kwoty wyższej niż ta, którą nabywca zatwierdził w momencie zakupu.
 
AP24 akceptuje następujące sposoby płatności: • PayPal • Visa • Visa Electron • MasterCard • Maestro Card
 

5.Dostawa

 
Dostawa odbywa się na adres podany przez nabywcę w momencie zakupu. Nie ma możliwości fizycznego odbioru przedmiotu. Jesteśmy sklepem internetowym, a nasze magazyny znajdują się w całej Europie, skąd zamówione auto części wysyłane są przez naszych dystrybutorów bezpośrednio pod wskazany adres.
  
Czas realizacji dostawy jest podany przy opisie każdego produktu na naszej stronie internetowej, oraz widnieje również na potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nabywca nie jest obecny w momencie dostawy, a przesyłka ma być dostarczona bezpośrednio do rąk, kurier podejmie kolejną próbę dostawy po uprzednim skontaktowaniu się z nabywcą. Jeśli nabywca i kurier uzgodnią, że towar ma być doręczony pod wskazany adres, nawet podczas nieobecności odbiorcy, wtedy to nabywca ponosi odpowiedzialność za towar od chwili jego pozostawienia w uzgodnionym miejscu.
 
Po otrzymaniu przedmiotu należy niezwłocznie upewnić się, czy jest on zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w produkcie, należy niezwłocznie skontaktować się z Autoparts24 i poinformować o problemie (patrz punkt 7 dotyczący prawa do reklamacji). Jeśli przedmiot uległ uszkodzeniu w trakcie transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami i złożenie reklamacji telefonicznie +45 38 74 04 48 lub na adres e-mail: service@autoparts24.eu.
 
Autoparts24 nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zjawiskami o charakterze siły wyższej, w tym wojną, niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, strajkami, pandemią i związanych z nią restrykcjami, brakiem dostaw surowców, pożarem, uszkodzeniem zakładów produkcyjnych AP24 lub magazynów dostawców, wadliwymi opcjami transportu, importem lub  eksportem oraz wszelkimi innymi i/lub epidemie, które opóźniają, ograniczają lub uniemożliwiają AP24 dostarczenie przedmiotu. Ponadto Autoparts24 nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez osoby trzecie.
 
 

6.Zdjęcia i opisy produktów

 
Wszystkie artykuły oferowane na naszej platformie internetowej to oryginalne, używane części samochodowe. Każdy element sprzedawany jest oddzielnie. Klient otrzymuje dokładnie taki przedmiot jak na zdjęciach. Żadne instrukcje obsługi bądź montażu nie zostają dołączane, ponieważ sprzedawane przedmioty są używane.
 
 

7.Prawo do reklamacji

 
Zakup podlega dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE regulującej prawa konsumenckie, w tym przepisy dotyczące zasad gwarancji, reklamacji i zwrotów.
 
Prawo do reklamacji dotyczy tylko zakupionego produktu, a nie luźnych/dodatkowych elementów zamiennych dostarczonych bezpłatnie. W przypadku kupna silników luźnymi/dodatkowymi elementami mogą być: sprzęgło, turbosprężarka, pompa wody i dysze itp. 
 
Jeśli towar ma wadę lub w zamówieniu wystąpił błąd, klient jest zobowiązany złożyć reklamację używając linku reklamacyjnego na profilu użytkownika w sklepie internetowym Autoparts24. W przypadku rzeczy używanej należy pamiętać, że nie każda wada lub zużycie kwalifikuje się do reklamacji. Decyzja o tym, czy dany towar ma wadę lub czy występują jakiekolwiek inne braki uprawniające nabywcę do złożenia reklamacji, będzie udzielana indiwidualnie po  rozpatrzeniu każdej sprawy.
 
Jeśli nabywca jest właścicielem firmy/warsztatu mechanicznego okres gwarancji przysługuje na 6 miesięcy. Jeśli natomias nabywca jest osobą prywatną prawo do reklamacji przysługuje wtedy przez 2 lata.
 
Reklamacje należy składać niezwłocznie po stwierdzeniu wady, a nie później niż dwa miesiąceW przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty wysyłki związane z odesłaniem towaru zostaną zwrócone. Jeśli reklamacja jest nieuzasadniona, nabywca zobowiązany jest pokryć koszty zwrotu towaru na własną rękę.
 
Autoparts24 nie pokrywa żadnych kosztów związanych z montażem i demontażem towaru, ani kosztów warsztatowych.

 

 

8.Opakowanie przy zwrocie przedmiotu

 
W przypadku zwrotu towaru, który został uprzednio zgłoszony pisemnie pocztą elektroniczną i potwierdzony przez Dział Obsługi Klienta, ważnym jest, aby pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu i zapakowaniu przedmiotu. Najlepiej użyć do tego oryginalnego opakowania, w jakim towar został dostarczony. Jeśli przedmiot zostanie nieprawidłowo zapakowany i ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, to wtedy nabywca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i musi liczyć się z dodatkowymi kosztami.
 
Jeśli nabywca zdecyduje się na skorzystanie z naszego serwisu dostaw, oraz dobrze zapakuje przedmiot, a mimo to przedmiot zostanie uszkodzony lub przesyłka zostanie zagubiona, wtedy to Autoparts24 ponosi wszelakie ryzyko.
 

 

9.Prawo do odstąpienia od umowy

 
W naszym sklepie internetowym otrzymują Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu towaru. Jeśli zdecydują się Państwo odstąpić od umowy, są Państwo zobowiązani jak najszybciej nas o tym pisemnie poinformować, w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji z własnego konta użytkownika na naszej stronie internetowej lub wysyłanie wiadomości e-mail do Działu Obsługi Klienta. Jeśli zakupili Państwo jeden bądź więcej artykułów w jednym zamówieniu, mogą Państwo anulować zakup tylko niektórych lub wszystkich pozycji. 
 
Odstąpienie od umowy jest uznane za ważne, jeśli przed upływem terminu 30-stu dni kalendarzowych wyślą Państwo powiadomienie w formie pisemnej (e-mail) lub wypełnią formularz zgłoszenia reklamacji zwrotnej z własnego konta użytkownika na stronie Autoparts24. Wszyscy nasi klienci, zarówno osoby prywatne jak i firmy/warsztaty mechaniczne mają prawo do odstąpienia od umowy.
 
W każdym przypadku zakupiony towar musi zostać zwrócony w dokładnie takim samym stanie i ilości, jak w momencie jego otrzymania. Jeśli jednak towar uległ uszkodzeniu wynikającemu z nieprawidłowego obchodzenia się nabywcy z zakupionym przedmiotem, wtedy to właśnie nabywca ponosi koszty związane z pomniejszeniem wartości tego przedmiotu. Niedozwolonym jest między innymi montaż silnika bądź skrzyni biegów na własną rękę, ponadto nie wolno naruszać żadnych plomb zarówno na obudowie jak i na opakowaniach komponentów elektronicznych, takich jak sterowniki różnego typu. 
 
Zwrot towaru musi odbyć się niezwłocznie i nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy. Przedmiot musi zostać zwrócony do magazynu zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu zwrotu, który jest wysyłany e-mailem po utworzeniu zgłoszenia. Warto mieć na uwadze, iż w przypadku zwrotów to nabywca pokrywa wszystkie koszty nadania przesyłki zwrotnej z własnej kieszeni Również to nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru, chyba że zdecydował się on skorzystać z naszego serwisu i zakupić naszą przesyłkę zwrotną.
 
W momencie odstąpienia od umowy, Autoparts24 zwraca uiszczoną kwotę na  konto nabywcy tak szybko, jak to tylko możliwe, w ciągu 14 dni od otrzymania  powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Kwota ta zostaje pomniejszona o koszty zakupu przesyłki zwrotnej, jeśli nabywca zdecyduje się na skorzystanie z naszego serwisu dostaw. Zwrotu płatności dokonuje się tą samą formą płatności, jaka została użyta przy składaniu zamówienia (PayPal lub karta płatnicza). Autoparts24 zastrzega sobie tutaj możliwość wstrzymania zwrotu płatności do czasu, gdy otrzymamy potwierdzenie z naszego magazynu, że przedmiot został zwrócony lub gdy nabywca przedstawi potwierdzenie nadania przesyłki. Należy pamiętać, że przedmiot musi być zawsze wysyłany w odpowiednim opakowaniu, a nabywca ponosi ryzyko związane z przedmiotem, dopóki przedmiot nie zostanie przyjęty do odpowiedniego magazynu. Warto pamiętać aby zachować wszelaką dokumentację związaną z nadaniem przesyłki zwrotnej, aby w razie problemów móc przedstawić dowód nadania i ubiegać się o zwrot kosztów towaru. Nie mamy możliwości przyjmowania paczek wysłanych za pobraniem.
 
Autoparts24 nie pokrywa kosztów związanych z montażem i demontażem towaru, czy też jakichkolwiek innych kosztów powstałych podczas prac w warsztacie mechanicznym.

 

 

10. Specjalne warunki zakupu silników

 
Montaż wszystkich zakupionych u nas silników używanych musi odbyć się w autoryzowanym warsztacie samochodowym (ASO) lub w zarejestrowanym, niezależnym warsztacie mechanicznym. Prawo do świadczeń w ramach gwarancji zostaje unieważnione jeżeli montaż silnika odbędzie się w innym niż wymienione powyżej punkty.
 
Wszystkie zakupione u nas używane silniki czy też skrzynie biegów należy zwrócić w stanie nienaruszonym i kompletnym oraz przed ich wysyłką opróżnić z oleju i innych płynów. Jeśli zwracany produkt nie zostanie opróżniony jak należy, narażają się Państwo na dodatkową opłatę, związaną z koniecznością przeprowadzenia utylizacji płynnej zawartości elementu bądź czyszczenia transportowanego ładunku, czy też nawet kary pieniężnej w przypadku uszkodzenia innych towarów znajdujących się w samochodzie dostawczym.
 
Warto mieć również na uwadze, że niektóre silniki są wyposażone w czujnik ciepła ze wskaźnikiem, który topi się w przypadku przegrzania silnika. Przegrzanie może wystąpić w wyniku niewłaściwego serwisowania, porywczej jazdy oraz podczas jazdy bez odpowiedniego poziomu oleju lub płynu chłodniczegoJeśli wskaźnik czujnika ciepła się stopi, prawo do reklamacji i do roszczeń w ramach gwarancji wygasa.

 

 

11. Specjalne warunki zakupu innych produktów

 

Głowice, zawory, wałki rozrządu lub podobne części nie są objęte prawem do reklamacji.  Przed zamontowaniem głowicy należy ją poddać próbie ciśnieniowej i przeszlifować jej płaszczyznę (proces planowania głowicy). Jeżeli próba ciśnieniowa wykaże usterkę głowicy cylindra, całkowity jej koszt zostanie zwrócony po okazaniu paragonu. Natomiast w przypadku właścicieli zarejestrowanych firm/warsztatów mechanicznych kwota zwrotu jest ograniczona i jej suma może wynosić maksymalnie 70 EUR.

 

Części elektroniczne: Większość elementów elektronicznych wymaga programowania po zamontowaniu. Uprzejmie prosimy tutaj skontaktować się z warsztatem samochodowym w celu uzyskania bardziej szczegółowej oceny. Jeśli plomba paczki została zerwana i przesyłka została otwarta, prawo do odstąpienia od umowy wygasa, zobacz punkt 9 regulaminu sklepu o anulowaniu zakupu. Również w przypadku dostawy oprogramowania, w momencie gdy plomba opakowania zostanie zerwana oraz przesyłka zostanie naruszona, prawo do odstąpienia od umowy wygasa zarówno dla osób prywatnych, jak i właścicieli firm.

 

Części mechaniczne: Używane części mechaniczne często mają rysy i mogą być zabrudzone. Aby upewnić się, że kupują Państwo odpowiednią część zamienną, która będzie kompatybilna z tą starą i zużytą, zawsze zaleca się sprawdzenie i porównanie numeru obu części, jeszcze przed zakupem a najpóźniej przed instalacją zakupionego elementu używanego.

 

Części nadwozia/karoserii: W przypadku części nadwozia, jeszcze przed zakupem, warto zwrócić uwagę na kod wskazujący na jakość i stan danego elementu oraz na wszelkie dodatkowe informacje od dostawcy, które znajdują się w szczegółowym opisie każdego dostępnego elementu zamiennego. Ponadto należy mieć również na uwadze, iż używane części nadwozia często mają rysy i drobne wady, które mogą wymagać dodatkowego lakierowania.

 

Lampy samochodowe: Decydując się na zakup używanych lamp samochodowych trzeba pamiętać, że są to produkty z drugiej ręki, a więc mogą one mieć zarysowania. Ponadto, warto wiedzieć, że reflektory i lampy pojazdów samochodowych muszą spełniać określone warunki techniczne. Spośród wielu oznaczeń umieszczonych na elementach oświetlenia pojazdu kluczowe są dwa: oznaczenie homologacji i zastosowania. Warto podkreślić, że homologacją objęte są nie tylko reflektory i lampy, ale również zastosowane w nich źródła światła, co oznacza, że do danej lampy nie możemy stosować innych źródeł światła niż tych przewidzianych przez producenta. Moduły/sterowniki świateł Xenon oraz żarówki nie wchodzą w zakres dostawy i nie są dołączane do zamówienia.  Dlatego też, jeśli w lampie montowany jest moduł/sterownik świateł Xenon lub żarówka, nie są one wtedy objęte gwarancją.

 

Szyby: Na używanych szybach i panelach mogą wystąpić zarysowania. Zaleca się sprawdzenie, czy wymieniana szyba jest przyciemniana aby poprawnie wybrać element zamienny. W tym celu można użyć białej kartki papieru, którą przystawia się za jedną z pozostałych szyb. Autoparts24 nie udziela gwarancji na przewody grzejne ani anteny wbudowane w okna.
 

 

12. Polityka prywatności

 

Dla Autoparts24 ważne jest, aby Państwa dane osobowe były przechowywane bezpiecznie i poufnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności tutaj.
 

 

13. Reklamacje, obowiązujące prawo i jurysdykcja

 
W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji, prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego z konta użytkownika na naszej stronie internetowej www.autoparts24.pl Jeśli reklamacja mimo tego nie zostanie rozwiązana, konsument ma prawo złożyć skargę konsumencką za pośrednictwem internetowego portalu: Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu  Jest to szczególnie istotne, jeśli nabywca zamieszkuje w innym, niż Dania, kraju UE. Zgłaszając skargę konsumencką na powyższym portalu należy użyć adresu e-mail AP24: service@autoparts24.eu. Jeśli nabywca jest właścicielem firmy zameldowanej w Danii, wszelkie spory związane z reklamacjami należy kierować do duńskich sądów okręgowych właściwych dla siedziby Autoparts24. Umowa między konsumentem a Autoparts24, w tym niniejszy Regulamin, podlega prawu duńskiemu, chyba że przepisy dotyczące prawa konsumenckiego w kraju, którego są Państwo rezydentami, stanowią inaczej.

 

 

14. Dane do kontaktu

 

Autoparts24 ApS
Tomsgårdsvej 19, 2400 Kopenhaga – Dania

Telefon: +45 38 74 04 48
NIP: 39 89 47 26